ANNULERINGSVOORWAARDEN

Met ingang van 1 augustus 2018 gaat er een annuleringsregeling van kracht;

Tot 6 weken (42 dagen) voor aanvang van een activiteit kan een school kosteloos annuleren.

Annulering geschiedt per mail naar de aanbieder,  de aanbieder zal de annulering binnen 48 uur per mail bevestigen.

Bij annulering binnen de laatste 6 weken (<42 dagen) voor aanvang van een activiteit wordt de prijs van de activiteit volledig in rekening gebracht aan de school. 

Ter info: hier wordt gesproken over weekdagen, niet over werkdagen.

Uitzonderingen:

Kosteloze annulering, ongeacht de termijn, is mogelijk in de volgende gevallen:

Sluiting van de school op de dag van de activiteit vanwege een calamiteit.

Bij overlijden van een medewerker van de school, waardoor het reguliere lesprogramma aangepast wordt.

Bij dusdanige weersomstandigheden (code rood volgens het KNMI) dat het onverantwoordelijk is om de weg op te gaan.

De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de aanbieder.

Let op, in de volgende gevallen is kosteloze annulering niet mogelijk zonder de genoemde annuleringstermijnen:

In geval van een (landelijke) staking.

Bij lesuitval vanwege bijvoorbeeld extra vakantiedagen, werkoverleg, rapportvergadering, etc.

Als een school het benodigde vervoer om bij de activiteit te komen niet rond kan krijgen.