FINANCIERING CULTUURMENU

In Enschede is in een convenant tussen de schoolbesturen, de gemeente en de culturele instellingen afgesproken dat (een deel van) het geld afkomstig uit de Prestatiebox wat gelabeld is voor cultuureducatie, wordt in gelegd in het Cultuurmenu. 

De schooldirecteur bepaald jaarlijks (idealiter in overleg met de ICC'er) voor 1 juni of er wordt gekozen voor het hele bedrag of de minimale inleg. Schoolbesturen krijgen hiervoor jaarlijks een factuur vanuit het Cultuurmenu.

In schooljaar 2019-2020 is dit: gehele bedrag €11,15 per leerling of de minimale inleg € 6,08

Klik HIER voor PDF presentatie over financiering Cultuurmenu.