FINANCIERING CULTUURMENU

juni 2020

Convenant. In Enschede is in een convenant tussen de schoolbesturen, de gemeente en de culturele instellingen afgesproken dat (een deel van) het geld afkomstig uit de Prestatiebox wat gelabeld is voor cultuureducatie, wordt in gelegd in het Cultuurmenu. 

De schooldirecteur bepaalt jaarlijks (idealiter in overleg met de ICC'er) voor 1 juni of er wordt gekozen voor het volle bedrag of de minimale inleg. Schoolbesturen krijgen hiervoor jaarlijks een factuur vanuit het Cultuurmenu.

In schooljaar 2020-2021 is dit:  volle inleg € 11,33 per leerling of de minimale inleg € 6,18

Een school mag meer besteden dan het ingelegde budget, hiervoor ontvangt de schooldirectie een factuur van het Cultuurmenu, aan het eind van het betreffende schooljaar.

Museumbezoek.  In het regeerakkoord staat dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een (Rijks)museum moeten bezoeken. Het Ministerie van OCW investeert vanaf 2019 structureel € 4,5 miljoen om dit mogelijk te maken. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de prestatiebox voor het primair onderwijs. Dit betekent € 3,00 per leerling.De Enschedese scholenkoepels hebben besloten dat dit geld niet wordt toegevoegd aan het ingelegde budget in het Cultuurmenu.  Als je hier als school aanspraak op wilt maken moet je dit rechtsreeks met de financiële afdeling van de koepel regelen.

Klik HIER voor Powerpoint presentatie over financiering Cultuurmenu.