FINANCIERING CULTUURMENU

In Enschede is in een convenant tussen de schoolbesturen, de gemeente en de culturele instellingen afgesproken dat (een deel van) het geld afkomstig uit de Prestatiebox wat gelabeld is voor cultuureducatie, wordt in gelegd in het Cultuurmenu. 

De schooldirecteur bepaald jaarlijks (idealiter in overleg met de ICC'er) voor 1 juni of er wordt gekozen voor het hele bedrag of de minimale inleg. Schoolbesturen krijgen hiervoor jaarlijks een factuur vanuit het Cultuurmenu.

In schooljaar 2019-2020 is dit: gehele bedrag €11,15 per leerling of de minimale inleg € 6,08

Museumbezoek  In het regeerakkoord staat dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het (Rijks)museum moeten bezoeken. Het Ministerie van OCW investeert vanaf 2019 structureel € 4,5 miljoen om dit mogelijk te maken. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de prestatiebox voor het primair onderwijs. Dit betekent € 3,00 per leerling.De Enschedese scholenkoepels hebben besloten dat dit geld niet wordt toegevoegd aan het ingelegde budget in het Cultuurmenu.  Als je hier als school aanspraak op wilt maken moet je dit rechtsreeks met de financiële afdeling van de koepel regelen.

Klik HIER voor PDF presentatie over financiering Cultuurmenu.