Creatief Coderen

In de doorlopende leerlijn ‘Creatief coderen’ worden leerlingen zich bewust van alles wat geprogrammeerd is om hun heen: van tablets en smartphones tot wasmachines en auto’s. De kinderen ervaren dat code een middel is om zelf iets mee te maken. Ook leren ze hoe codekunstenaars gevoelens en ervaringen uitdrukken en hoe ze communiceren met beelden: creativiteit binnen het programmeren.

 

Uitgangspunten

Wat is programmeren? Welke dingen om ons heen maken allemaal gebruik van code? Hoe herken je algoritmes en leer je deze schrijven op een speelse manier?  Hoe gebruiken codekunstenaars programmeren om kunst te maken?

Het belangrijkste uitgangspunt bij Creatief Coderen is kinderen kennis te laten maken met programmeren. Maar schrik niet: elke leerkracht, met of zonder kennis van programmeren, kan de lessen geven! De enige vereiste is interesse.

 

Opbouw

Lesduur: Per leerjaar worden 3 plenaire lessen (max. 45 minuten) en 5 lessen waarin de leerlingen zelfstandig werken (30 tot 60 minuten) gegeven. 

De leerlijn ‘Creatief Coderen’ bestaat uit verschillende onderdelen: een deel dat de leerkracht doet met de groep (3x plenaire les) lessen die daarop aansluiten die leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren (5x zelfstandige les). Daarnaast is er een lijst met kijk- en lessuggesties om een verdieping te maken op de creativiteit die komt kijken in de programmeerwereld, aan de hand van kunstenaars. Naast deze onderdelen kan er ook nog een workshop worden geboekt. Deze is niet inbegrepen in de leerlijn en kan als uitbreiding wordt gekozen.

 

Waarde van de leerlijn voor de leerlingen

Het begrijpen wat programmeren is en wat je hier allemaal mee kan doen. De kinderen maken kennis met het beroep van programmeur en maken een opstapje naar het programmeren op een onderzoekende en creatieve manier.

 

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering vindt plaats in de vorm van 3 opeenvolgende teamtrainingen die worden gepland in overleg met het team. Na elke teamtraining kunnen de leerkrachten zelfstandig hun lessen geven in de klas.

 

"Kunnen we dit niet altijd doen?" - "Kunnen we niet altijd in binaire code schrijven?

Enthousiaste reacties van kinderen

 

Veel gestelde vragen

Moet ik kunnen programmeren om deze lessen te kunnen geven?

Nee, dat hoeft niet. De leerlijn is zo geschreven dat leerkrachten zonder voorkennis over programmeren en coderen de lessen kunnen geven. Wel is het belangrijk om interesse te hebben op dit gebied en om open te staan voor nieuwe technieken en vaardigheden.

 

Voor welke groepen zijn de levels geschikt?

Het instapniveau voor level 1 is oorspronkelijk bedoeld voor groep 5, level 2 voor groep 6, etc. Als de leerlingen nog geen enkele voorkennis hebben over programmeren, kan er ook worden begonnen met level 1 of 2 in de andere bovenbouwgroepen (naar eigen inzicht van de leerkracht).

 

Moet ik alle lessen uitvoeren? Of zijn er ook lessen facultatief?

De drie plenaire lessen zijn verplicht; hiermee krijgt de leerling een basis mee om zelfstandig verdere verdieping op te zoeken. De zelfstandige lessen hoeven niet allemaal worden uitgevoerd, en ook niet in een bepaalde volgorde. Het is raadzaam om leerlingen minimaal 3 van de 5 zelfstandige lessen wel te laten uitvoeren.

 

Wat moet ik doen met de kijk- en lessuggesties?

De kijk- en lessuggesties bieden een creatieve verdieping op de stof uit de plenaire en zelfstandige lessen. Het zijn lesideeën die goed aansluiten, maar waar je zelf je eigen draai aan kan geven. Ze zijn niet noodzakelijk om te geven om de SLO leerdoelen voor programmeren te behalen, maar laten de creatieve kant zien die er zit aan programmeren. Wel een aanrader om te doen dus!

 

Zijn alle lessen helemaal uitgewerkt of moet ik zelf nog iets ontwikkelen?

De plenaire en zelfstandige lessen zijn kant en klaar met lesformat, werkbladen en eventueel presentatie. De kijk- en lessuggesties bieden handvaten om de les zelf verder in te vullen, zo kan je zelf de onderdelen aanbieden die jij belangrijk of interessant vindt.

 

Welke materialen heb ik nodig in de klas om de lessen te kunnen geven? Heb ik veel computers nodig?

Bij de plenaire en zelfstandige lessen staat onder het kopje ‘voorbereiding’ in het lesformat een lijstje met benodigdheden. In de meeste gevallen is dat een Digibord en prints van werkbladen. Soms wordt er aangeraden om een bepaald programma te installeren op de computer of om extra tekenpapier bij de hand te houden.

Tijdens de zelfstandige lessen krijgen de leerlingen soms de opdracht om een opdracht te doen op de computer. Als leerlingen dit doen in taaktijd kunnen ze afwisselen. Ook kan er voor worden gekozen om de leerlingen met z’n tweeën te laten werken.

 

Hoe veel lestijd ben ik kwijt met de lessen?

De plenaire lessen duren tussen de 10 en 45 minuten. De zelfstandige lessen zijn meestal tussen de 30 en de 60 minuten. Aan de kijk- en lessuggesties kan een eigen invulling worden gegeven, ook qua tijdsduur. Aan te raden is de tijd de nemen die je normaal aan een creatieve les zou besteden.

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Mediakunst, Beeldende kunst, digitale media

Doelgroep: groep 5 t/m 8

Kerndoelen: 54, 55 + Digitale geletterdheid: computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden

Beschikbaar in: Overijssel

 

Contactgegevens

Roombeek Cultuurpark Educatie

Afdeling Educatie

Contactpersoon: Doremiek Lamain

Tel.: 053-2308791

E-mail: educatie@roombeekcultuurpark.nl