Ik verbeeld de wereld

De leerlijn stimuleert kinderen om hun dromen, gedachten en fantasieën om te zetten in beelden en verhalen. Activiteiten zijn gericht op (ver)beeldende vaardigheden en werpen een blik op het creatieve proces van kunstenaars.

 

 

Uitgangspunten

  • Kinderen handvatten geven om zich te uiten op een beeldende manier
  • Aandacht voor integreren taal en beeld
  • Kinderen stimuleren om hun gevoel van identiteit te vormen/versterken
  • Variatie in thema’s en werkvormen
  • De 21st Century skills worden aangesproken
  • Het procesgericht werken bepaalt de indeling van de lessen

De leerlijn wordt in het curriculum van de school opgenomen.

 

Opbouw

Per twee leerjaren een serie van twee lessen. Voor groep 7 en 8 een serie van 3 lessen. Het abstractieniveau en de moeilijkheidsgraad van de technieken nemen steeds verder toe.

  • Groep 1-2: Thema’s dieren en toveren; werkvormen scheuren/plakken en verhaal luisteren/bedenken/vertellen
  • Groep 3-4: Thema’s dromen en kijken naar je omgeving; werkvormen kunst kijken/schilderen en waarnemen/tekenen
  • Groep 5-6: Thema’s verhalen en landkaarten; werkvormen luisteren/schrijven en bedenken/tekenen
  • Groep 7-8: Thema’s continenten, schat zoeken en kranten; werkvormen informatie opnemen/bedenken/tekenen/schilderen en onderzoeken/bedenken/schrijven

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

De leerling wordt steeds beter in het onder woorden brengen en naar beelden vertalen van zijn gedachten en fantasieën. Hierdoor wordt het zelfbewustzijn en gevoel van identiteit versterkt.

 

Deskundigheidsbevordering

De leerlijn start met een teamtraining van een uur door een cultuureducatief medewerker die het gebruik van de leerlijn toelicht. Tevens is er aandacht voor didactiek, vakinhoud en creatieve technieken.

 

Bijzonderheden

Deze leerlijn is eenvoudig geschikt te maken voor het speciaal basisonderwijs.

 

"Kinderen verbazen zichzelf en anderen met de creativiteit die uit hun hoofd en handen komt."

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Beeldend

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Kerndoelen: 54 en 55

Beschikbaarheid: De leerlijn kan op iedere school worden uitgevoerd, ongeacht waar deze staat.

 

Contactinformatie

Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) - Museum TwentseWelle

Contactpersoon: Loes Schippers

Tel.: 06 341 889 47

E-mail: loes@roombeekcultuurpark.nl