Kunst en Techniek

Kunst en Techniek is een leerlijn voor het basisonderwijs en maakt ieder kind nóg nieuwsgieriger dan het al is! Dagelijkse dingen zoals wind, water, lucht en ‘de wereld van het maken’ worden dichtbij gehaald en bijzonder gemaakt. Verwondering ontstaat. Deze leerlijn is geschikt voor scholen die ruimte bieden aan kunst, techniek en wetenschap en een team dat open staat voor onderzoekend leren.

 

 

Uitgangspunten

Deze leerlijn is ontwikkeld met als doel de kinderen kennis te laten maken met het onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen en technische problemen. Daarbij staat het onderzoeken, ontwerpen en hierop kunnen reflecteren centraal.

 

Opbouw

Kunst en Techniek is voor alle leerjaren in het basisonderwijs en bestaat uit een A jaar en een B jaar.  Beide jaren bevatten 6 lessen van 30-60 minuten per twee leerjaren. Jaar A is gericht op het onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen en jaar B op het zoeken van oplossingen voor technische problemen/productie gericht. Het lesmateriaal bestaat uit docentenhandleidingen met instructie voor het geven van de les, PowerPoints, afbeeldingen en andere bijlagen.

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

De kinderen ontwikkelen zich van groep 1 t/m 8 in het leren onderzoeken en ontwerpen in het kader van natuurkundige verschijnselen en technische problemen. Door de leerjarenheen leren de kinderen door te experimenteren, zelf te ontdekken en zelf te doen. Ze ervaren de techniek en versterken hun beeldende vaardigheden door te bespreken wat er gebeurt, wat er is ontdekt en wat dat betekent. De leerlijn Kunst en Techniek vormt een perfecte manier voor het ontwikkelen van de 21st Century skills.

 

Deskundigheidsbevordering

Bij deze leerlijn is een deskundigheidsbevordering beschikbaar met uitleg van de lesmiddelen + een korte workshop voor leerkrachten. Het coaching on the job traject bestaat uit een voorbeeld- en feedbackles. Rondom deze lessen vindt een intensief contact plaats met de leerkracht om de bezoeken zo goed mogelijk af te stemmen en tot een leuke leerervaring te brengen.

 

Bijzonderheden

Deze leerlijn sluit naadloos aan bij de workshops Het Lab (ook in schoolbreed dagproject beschikbaar) en De Fabriek gegeven door RCE docenten, waarbij de kinderen onderzoeken en proefjes doen in het kader van Kunst en Techniek en hierover verslag leggen aan de hand van digitale media.

 

"Onderzoeken begint bij vragen! Wat zijn de eigenschappen van natuurkundige verschijnselen als water, kracht, licht en geluid? Hoe onderzoek je deze verschijnselen? Kun je licht en geluid ook gebruiken bij het maken van een kunstwerk? Wat zijn pictogrammen? Welke fantastische machines kun jij ontwerpen? Hoe ziet een machine er van binnen uit?"

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Beeldend in aansluiting op Natuur en Techniek

Doelgroep: Groep- 1 t/m 8

Kerndoelen: 42, 45, 54 en 55

Beschikbaar in: Overijssel:

  1. Leerlijn Architectuur en Techniek
  2. Workshops Het Lab en De Fabriek

 

Contactgegevens

Roombeek Cultuurpark Enschede

i.s.m. OBS Roombeek te Enschede

 

Contactpersoon: Marlies van Grootel

Tel.: 053 - 230 87 91 (ma t/m vr 9.00-12.30 uur en 13.00-15.00 uur)

E-mail: marlies@roombeekcultuurpark.nl