MaakMeeMuseum

Deze leerlijn geeft kinderen uit groep 1 t/m 8 inzicht in het wat en waarom (en daarmee in de waarde) van cultureel erfgoed. Elk jaar vindt een verdere verdiepingsslag plaats. De leerlijn maakt inzichtelijk dat erfgoed een zaak kan zijn van een familie, maar ook van een samenleving of zelfs van de hele wereld. Om het jaar vindt een bezoek plaats aan cultureel erfgoed buiten school.

 

 

Uitgangspunten

  • Cultureel erfgoed wordt als onderwerp ingezet en niet slechts gebruikt als bron bij wereldoriëntatie
  • Identiteit en taalontwikkeling komen nadrukkelijk aan bod
  • De lessen omvatten de 21st century skills
  • Er wordt procesgericht gewerkt
  • De leerlijn wordt in het curriculum van de school opgenomen

 

Opbouw

In iedere groep vindt een project plaats van meerdere lessen. Het begrip cultureel erfgoed wordt telkens iets verdiept. In de onderbouw blijft het thema heel dicht bij de kinderen zelf. In de middenbouw wordt dit uitgebreid naar ‘de ander’ maar wel personen die dicht bij het kind staan. Ook wordt het begrip ‘museum’ geïntroduceerd. In de bovenbouw wordt alles bij elkaar gebracht en daarnaast ervaren leerlingen welke taken en functies cultureel erfgoed met zich meebrengt. Ieder jaar wordt bij aanvang van het nieuwe project begonnen met kennisactivering door terug te kijken naar het project van het vorige jaar. In groep 2, 4 en 8 vindt een museumbezoek plaats, in groep 6 een stadswandeling.

Thema’s per groep:

Groep 1 – Bewaren

Groep 2 – Ordenen

Groep 3 – De waarde van verzamelen

Groep 4 – De functie van musea

Groep 5 – Het belang van de verhalen rond een voorwerp

Groep 6 – Stadswandeling monumenten/kunstwerken en zelf het verhaal erover ontdekken

Groep 7 – Maken van een ‘professionele’ tentoonstelling

Groep 8 – Onderzoek achtergronden museumwerk en verhaal schrijven over zelfgekozen voorwerp

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

Leerlingen krijgen oog voor cultureel erfgoed, zowel voor zichzelf als in instituten en in de publieke ruimte. Ze leren dat cultureel erfgoed dynamisch is en niet statisch en dat het overal om hen heen is. Musea worden een onderdeel van hun denkraam en een bezoek aan een museum wordt een vanzelfsprekendheid.

 

Deskundigheidsbevordering

De leerlijn start op de school met een teamtraining van twee uur door een cultuur-educatief medewerker, die het gebruik en de didactiek van de leerlijn toelicht.

 

Bijzonderheden

De lessen van groep 1, 3, 4, 5 en 7 kunnen zonder aanpassingen worden gegeven op scholen buiten Enschede. Bij groep 4 hoort weliswaar een museumbezoek, maar dat kan naar ieder willekeurig museum zijn. Aanpassingen zijn nodig voor:

Groep 2 - Het museumprogramma ‘Botje bij botje, potje bij potje’ is in museum TwentseWelle ontwikkeld en alleen daar af te nemen.

Groep 6 - De stadswandelingen die mee worden geleverd vinden plaats in Enschede. Men zou dan of naar Enschede moeten komen of een alternatieve wandeling maken voor de eigen plaats.

Groep 8 – Het Museumonderzoek dat onderdeel uitmaakt van het project voor groep 8 is niet afhankelijk van Museum TwentseWelle. De interviews met medewerkers ook niet persé, maar de school zou hiervoor dan zelf afspraken moeten maken met het museum van zijn keuze.

 

"In de projecten binnen deze leerlijn kunnen kinderen hun verhalen kwijt over zichzelf, hun familie of hun hobby’s. De kinderen komen meer te weten over elkaars achtergrond en over wat de ander bezighoudt."

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Cultureel erfgoed

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Kerndoelen: 55 en 56

Beschikbaarheid: Zie alinea 'Bijzonderheden'

 

Contactinformatie

Roombeek Cultuurpark Educatie - Museum TwentseWelle

Contactpersoon: Loes Schippers

Tel.: 06 341 889 47

E-mail: loes@roombeekcultuurpark.nl

 

In samenwerking met:

IBS Al Ummah

Contactpersoon: Anka Stokkers

Tel.: 053 - 431 99 35

E-mail: a.stokkers@simonscholen.nl

 

Prinseschool Staringstraat

Contactpersoon: Bert oude Engberink

Tel.: 053 - 436 81 08

E-mail: berto@prinseschool.nl