Sporen uit het Twentse Verleden

De leerlijn Sporen uit het Twentse Verleden bestaat uit vier projecten die het kind gedurende zijn basisschooltijd doet, waarbij voornamelijk op school gewerkt wordt met cultureel erfgoed. De projecten zijn gericht op de geschiedenis van Twente. De kinderen krijgen inzicht in het leven van vroeger in deze regio door zich te verdiepen in het leven op een boerderij, te ervaren hoe de bestaansvoorwaarden zoals woning, voedsel en kleding door de duizenden jaren zijn veranderd en te leren over het bestaan als jager-verzamelaar en het werken in een textielfabriek. 

 

Uitgangspunten

- De kinderen werken met materieel en immaterieel erfgoed. 

- De kinderen leren door te spelen, te beleven, uit te proberen en hun fantasie te gebruiken.

- De leerlijn wordt in het curriculum van de school opgenomen.

 

Opbouw

Per twee leerjaren een serie van drie lessen.

Groep 1-2: het eerste project geeft de leerling inzicht in het leven van het gemiddelde kind van ‘vroeger’, toen bijna iedereen in Twente op een boerderij woonde.

Groep 3-4: het tweede project geeft leerlingen inzicht in de geleidelijke veranderingen die hebben geleid tot de wereld waarin ze leven en in aspecten van de verschillende tijden.

Groep 5-6: het derde project geeft de leerling inzicht in de wezenlijke verschillen tussen de agrarische en de eerdere jager-verzamelaarssamenleving en laat de leerling zich verplaatsen in de jager-verzamelaar die in de steentijd in Twente leefde.

Groep 7-8: het vierde project geeft de leerling inzicht in de betekenis van de industrialisatie voor Twente en Enschede in het bijzonder en voor de mensen die in de fabrieken werkten.

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

De leerling wordt steeds beter in het bevatten van de grote lijnen van de geschiedenis van de regio. Daarnaast maken leerlingen kennis met details die hen bij zullen blijven door de creatieve manier waarop ze ermee werken.

 

Deskundigheidsbevordering

De leerlijn start met een teamtraining van een uur door een educatief medewerker die het gebruik van de leerlijn toelicht. Tevens is er aandacht voor didactiek, vakinhoud en creatieve technieken.

 

Bijzonderheden

Omdat in deze leerlijn met cultureel erfgoed wordt gewerkt zal er vervoer plaats moeten vinden van dit pakket tussen school en museum. Dit dient de school zelf te verzorgen. In het vierde project vindt een bezoek plaats aan De Museumfabriek.

 

'De leerlijn geeft de leerling de mogelijkheid zich spelenderwijs in de onderwerpen te verdiepen.'

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Erfgoed

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Kerndoelen: 51, 52 en 56

Beschikbaar in: de gehele regio

 

Contactgegevens

Roombeek Cultuurpark Educatie – De Museumfabriek, Enschede

Contactpersoon: Loes Schippers

Tel.: 06-34188947

E-mail: Loes@roombeekcultuurpark.nl