Theatermaken in de klas - Thematisch werken

Het doel van de leerlijn is dat leerkrachten samen met hun leerlingen in de klas werken aan een presentatie waarin door verschillende vormen van podiumkunst zowel de talenten van de leerlingen als die van de leerkracht worden benut. Hierbij wordt gewerkt aan de theatrale vaardigheden binnen de presentatie. De leerlijn bestaat uit lessen gegeven door de leerkracht zelf en deskundigheidsbevordering gegeven door een vakexpert. Zowel de leerlingen als de leerkrachten doorlopen daarbij de 4 fases van het creatief proces.

 

Uitgangspunten

Het uitgangspunt van deze leerlijn is om het maken van presentaties vanuit verschillende disciplines te integreren in het bestaande onderwijs. Iedere klas werkt een aantal weken aan een presentatie, vanuit een gekozen thema. Met de aangeboden werkvormen kunnen leerkrachten en leerlingen verschillende onderdelen van de presentatie maken, zoals stop-motion, muziek, toneel, dans, tekst etc. Zowel leerkracht als leerling werkt middels het creatief proces waarbij zij oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.

 

Opbouw

De leerlijn is opgebouwd uit coaching van de leerkracht door een vakdocent theater en gebruik van de ontwikkelde werkvormen. Eventuele andere benodigdheden zijn afhankelijk van de wijze waarop de presentaties worden vormgegeven, naar wens kan er gebruik gemaakt worden van: beamers, licht, geluid, microfoons, decorstukken, kostuums.

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

Met de praktische en concrete coaching van de leerkrachten in deze leerlijn, ontwikkelen zij kennis van het maken en presenteren van theater. Daarbij kunnen zij hun leerlingen coachen op spel. Zowel leerkrachten als leerlingen leren hun lichaam, stem en gezicht bewust in te zetten om zich daarmee te presenteren. Daarnaast leren de leerlingen naar elkaar te kijken en kunnen ook zij elkaar tips gaan geven.

Leerlingen ontwikkelen theatrale- en presentatievaardigheden, door middel van het maken van een interdisciplinaire presentatie. De coaching gaat uit van positieve en concrete benadering van het spel.

 

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering bestaat uit coaching on the job. Leerkrachten worden individueel begeleid voor een theaterdocent van Theater Sonnevanck, zo kan de leerkracht werken aan een persoonlijke leervraag. De theaterdocent neemt de leerkracht mee in het creatieve proces en werkt hierbij vakoverstijgend, bijvoorbeeld met theater, sociale vaardigheden en taal. (gemiddeld 6 uur per leerkracht).

Het is mogelijk om met het gehele team verdiepende workshops over het creatief proces te volgen. Hierin krijgen leerkrachten handvatten over theater. Hoe maak je zelf theater met je leerlingen en hoe kun je een professionele voorstelling als inspiratiebron gebruiken? (2 tot 8 uur, afhankelijk van het aantal afgenomen workshops)

 

Bijzonderheden

Zeer geschikt om te gebruiken wanneer leerkrachten maandsluitingen, weeksluitingen of presentaties met leerlingen dienen te maken maar handelingsverlegen zijn. Voor leerlingen in te zetten om presentatie-ervaring op te doen en voorbereiding op het spelen van een musical.

 

"Het werken aan theater in de klas stimuleert het samenwerken tussen leerkrachten en leerlingen op verschillende leergebieden. Daarbij leren leerkrachten vakoverstijgend te denken en van ideeën uit alle vakken theater te maken. Het creatief proces is de kern van het werken met cultuur."

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Drama

Doelgroep: groep 1 t/m 8

Kerndoelen: Deze leerlijn werkt aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie (53, 54, 55) en aan alle doelen voor drama die gesteld zijn in het leerplankader kunstzinnige oriëntatie.

Beschikbaar in: Overijssel

 

Contactinformatie

Theater Sonnevanck

Contactpersoon: Nadieh Graumans-Tigchelaar

Tel.: 053 - 431 54 00

Email: educatie@sonnevanck.nl

 

Contactgegevens school:

ODBS Lonneker

Contactpersoon: Christa Hofstra

Tel.: 053 - 435 59 93

E-mail: christahofstra@lonnekerschool.nl