Zeven eeuwen kunst

Alle mensen zijn onderdeel van een groter geheel. De wereld, vroeger en nu. Hoe kijk jij naar de wereld, en hoe kijken andere mensen naar de wereld/ Hoe wordt dit verbeeldt in de kunst? En wat vindt je daarvan? Een leerlijn die je in het Rijksmuseum Twenthe meeneemt door de geschiedenis van het museum zelf, en de leerlingen kennis laat maken met naar kunst kijken en zelf kunst maken. Als aanvulling kan je in het Rijksmuseum Amsterdam kennis maken met de Gouden Eeuw door het programma ‘De Gouden Eeuw voor iedereen!’ te volgens met de middenbouw (groep 4/5/6) of de bovenbouw (groep 7/8).

 

Uitgangspunten

Het belangrijkste uitgangspunt van Zeven eeuwen kunst is om kinderen op een nieuwe, inspirerende wijze in aanraking te brengen met kunst. Het komen in een museum en het bekijken van kunst is voor veel kinderen nieuw, en erg leuk! Niet alleen hoe de kunst gemaakt wordt is interessant voor de kinderen, maar de historische verhalen zijn ook meer dan de moeite waard. Bekijk de geschiedenis in echte schilderijen!

 

Opbouw

Per twee groepen (1/2, 3/4, 5/6, 7/8)  zijn ter telkens twee lessen van 60 a 90 minuten. Er kan voor worden gekozen om deze te beleven in het Rijksmuseum Twenthe, maar er ook kan voor worden gekozen om deze te houden op school. Elke keer bekijken de leerlingen kunstwerken met aan de hand van andere thema’s: denk aan de bloemen van Breitner, de vreemde vormen van de modernen of de statige afbeeldingen uit de Middeleeuwen.

Deze lessen zijn uit te breiden met een programma van het Rijksmuseum Amsterdam:

- Middenbouw (groep 4/5/6) > 1 lesvoorbereiding in de klas en 1,5 uur rondleiding ‘Proef de Gouden Eeuw’ over het dagelijks leven in de Gouden Eeuw.

- Bovenbouw (groep 7/8) > 4 lessen voorbereiding in de klas en het 2,5 uur durend programma ‘Jij en de Gouden Eeuw’ in het Rijksmuseum Amsterdam.

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

Via de leerlijn Zeven eeuwen kunst maken de leerlingen niet alleen kennis met verschillende kunstenaars, maar worden deze ook geplaatst in de cultuurhistorische context. Naast het beschouwen gaan de kinderen ook altijd zelf als kunstenaar aan de slag! Ze gebruiken hiervoor verschillende technieken die aansluiten bij de richtlijnen van het SLO.

De lessen uit het Rijksmuseum Amsterdam bieden via de leerlijn ‘De Gouden Eeuw voor iedereen!’ de verplichte lesstof over de kunst & geschiedenis van de Gouden Eeuw in Nederland op een aantrekkelijke en interactieve manier.

 

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering kan aangeboden worden in vorm van een teamtraining, met aanvullend voorbeeld- of feedbacklessen.

 

Bijzonderheden

De leerlijn sluit aan bij verschillende workshops in het Rijksmuseum Twenthe: Ontdek het museum!, Kunstverzamelingen, De Middeleeuwen en Gouden portretten.

 

'Iedereen voor z'n twaalfde naar de Nachtwacht!'

Het Rijksmuseum Amsterdam faciliteert gratis busvervoer voor basisschoolleerlingen midden- en bovenbouw uit heel Nederland.

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Beeldende kunst

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Kerndoelen: 54, 55 en 56

Beschikbaar in: Overijssel

 

Foto- en filmmateriaal

Vanuit het Rijksmuseum Amsterdam

Voorbereidend materiaal voor rondleiding ‘Proef de Gouden Eeuw’ foto- en filmmateriaal

Promofilmpje theatraal programma ‘Jij en de Gouden Eeuw’

 

Contactgegevens

Roombeek Cultuurpark Educatie - Rijksmuseum Twenthe 

(optioneel i.s.m. Rijksmuseum Amsterdam)

Afdeling Educatie

Contactpersoon: Doremiek Lamain

Tel.: 053-2308791

E-mail: educatie@roombeekcultuurpark.nl