FAQ's

 

Hoeveel geld is er beschikbaar voor culturele activiteiten? 
In het convenant tussen scholen, de gemeente Enschede en culturele instellingen is het volgende afgesproken: Scholen leggen in schooljaar 2021/2022 in het Cultuurmenu een minimaal bedrag van €6,86 in. Het staat scholen vrij om het volledige bedrag van €12,86 in te leggen, waardoor ze meer bestedingsruimte hebben.

We hebben een Infographic gemaakt waarin schematisch en overzichtelijk wordt weergegeven hoe cultuureducatie in Enschede bekostigd wordt. De Infographic geldt voor het schooljaar 2021/2022 en kun je hier bekijken en downloaden: 

> INFOGRAPHIC FINANCIËN (21/22)

 

Hoe weet ik wat onze school inlegt in het Cultuurmenu? 
Dit kan je zien als je ingelogd bent onder >overzicht >account.

 

Wie bepaald hoeveel onze school jaarlijks gaat inleggen in Cultuurmenu?
Deze vraag wordt in mei vanuit het Cultuurmenu jaarlijks neergelegd bij de directeur, dit wordt vaak besproken met de Intern Cultuur Coördinator.

 

Wat gebeurd er als de school het budget overschrijdt?
De school ontvangt aan het eind van het schooljaar een factuur voor het bedrag dat het ingelegde budget heeft overschreden.

 

Kunnen we nog inschrijven als het ingelegde budget op is?
Ja dat kan. Geen probleem. De school ontvangt aan het eind van het schooljaar een factuur voor het bedrag dat het ingelegde budget heeft overschreden.

 

Hoe pas ik de accountinformatie van de school aan?
Dit kan je doen als je ingelogd bent onder >overzicht >account.

 

Hoe weet ik waar een activiteit plaatsvindt?
Dit staat in de bevestiging van inschrijving en ook op de site bij het aanbod.

 

Waarom is de 3 euro voor museumbezoek die de regering beschikbaar heeft gesteld niet toegevoegd aan het budget in het Cultuurmenu? 
Dit is voorgelegd aan de besturen van de Enschedese scholen en zij hebben er voor gekozen om dit in eigen beheer van de school te laten. Je kunt dus bij de koepels aankloppen om hier aanspraak op te maken.

 

Hoe ziet de organisatie rondom Cultuureducatie Enschede eruit?
We hebben een Infographic gemaakt waarin schematisch en overzichtelijk wordt weergegeven hoe de organisatie rondom Cultuureducatie Enschede eruit ziet. De Infographic kun je hier bekijken en downloaden:

INFOGRAPHIC ORGANISATIE CULTUUREDUCATIE ENSCHEDE