Muziek en Techniek

De leerlijn Muziek & Techniek geeft leerlingen een unieke kijk in een creatieve wereld waarin een breed scala aan verschillende beroepsrollen samenkomt. De wereld van een concertpodium, klassieke musici, dirigenten en creatieve technische professionals zoals filmers, ontwerpers en fotografen. Via uitdagende opdrachten duiken leerlingen in een wereld die voor velen van hen nog nieuw is. Ze gaan op onderzoek uit, ontwikkelen nieuwe kennis, maar passen de kennis direct ook toe. Zo werken ze als artiest mee aan een voorstelling in het theater, of ontwerpen ze hun eigen poster met een aankondiging van een concert. Via deze leerlijn ontdekken leerlingen nieuwe talenten en krijgen ze een beeld van rollen die ook zij later kunnen gaan vervullen. Muziek en techniek worden als disciplines op een heel natuurlijke manier met elkaar vervlochten.

 

Uitgangspunten

In de leerlijn volgen de kinderen van groep 5 t/m 8 ieder leerjaar lessen muziek en digitale media. Deze lessen sluiten aan op een meedoe-concert van het Orkest van het Oosten (groepen 5 en 7) of een bezoek aan een repetitie van het Orkest van het Oosten (groepen 6 en 8).

Opbouw 

De groepen 5 en 7 bereiden in vijf lessen een mee-doe concert voor. Tijdens de concerten staat telkens een voor de kinderen relevant onderwerp centraal. De voorstelling uit 2017 'Broer' gaat bijvoorbeeld over het goedmaken van ruzie en de voorstelling uit 2018 'Couscous en Kaas' gaat over het opgroeien in een Nederlandse en Marokkaanse cultuur. Ouders zijn welkom bij de uitvoering van het meedoe-concert. Aansluitend leren de kinderen via twee lessen en een workshop door RCE over fotografie en fotobewerking in relatie tot de beroepen modefotograaf (groep 5) en grafisch vormgever (groep 7). 

De groepen 6 en 8 leren in vijf lessen over musici en het orkest waarna ze een repetitie bezoeken van het Orkest van het Oosten. De digitale media-lessen sluiten hierop aan met twee lessen en een workshop door RCE waarin de kinderen kennis maken met film, interviewtechnieken (groep 6), filmbewerking en het effect van muziek op film (groep 8). 

De leerlijn wordt afgesloten met een slotles waarin de kinderen reflecteren op het eigen werk en het proces en waarin ze samen nadenken over hoe ze hun ervaringen en resultaten kunnen delen. 

In deze leerlijn komen alle vier fasen van het procesgericht werken terug. Daarnaast werken de kinderen aan mediawijsheid en 21steeeuwse vaardigheden zoals bijvoorbeeld creatief en kritisch denken, samenwerken en  communiceren. 

De leerlijn Muziek & Techniek bestaat uit:

-        Docentenhandleidingen voor het geven van de lessen

-        PowerPointpresentaties, afbeeldingen, instructiefilmpjes en andere bijlagen.

Deskundigheidsbevordering

Bij deze leerlijn is een workshop beschikbaar voor leerkrachten over de lessen, workshops, de meedoe-concerten en repetitiebezoeken. Daarnaast is er een 'coaching on the job'-traject dat bestaat uit een voorbeeldles en een feedbackles. Deze lessen worden van tevoren zorgvuldig doorgesproken met de leerkracht, zodat de invulling zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de leerkracht. De leerlijn is geschikt voor leerkrachten zonder speciale ervaring op het gebied van muziek of digitale media.

Bijzonderheden

De leerlijn is ontstaan vanuit een samenwerking van de twee genoemde instellingen met het IKC Twekkelerveld. Eventueel kunnen de verschillende onderdelen van de leerlijn ook apart afgenomen worden.

Gekoppeld aanbod