Avonturen in het donker

Kinderen zien veel films, op tv en in de bioscoop. Films en alles wat daarmee samenhangt, zoals sterren, hypes en games vinden ze vaak heel leuk en interessant. Film kan hen laten lachen, huilen, rillen of ontroeren. Film neemt hen mee naar andere werelden, zonder ver te hoeven reizen. Al deze indrukken beïnvloeden kinderen ook. Genoeg reden om van jongs af aan aandacht te besteden aan de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van beeldtaal.

 

Uitgangspunten

Omdat kinderen tegenwoordig dagelijks media gebruiken, is het goed om aandacht te besteden aan het leren ‘lezen’, begrijpen en gebruiken van media. Mediawijsheid is niet alleen noodzakelijk in een samenleving vol media, het is ook leuk voor kinderen om zelfstandig en creatief media te gebruiken. ‘Avonturen in het donker’ biedt leerlingen de gelegenheid om film als cultuuruiting te ervaren, binnen een educatieve setting. Bij ‘Avonturen in het donker’ begint een leven lang kijkplezier!

 

Opbouw

Het lespakket behandelt vijf thema's rondom film, bestaande uit één of meerdere les(sen) per thema:

- Verhaal en montage

- Personages, camera en acteren

- Geluid, muziek en art direction

- Filmsoorten en -genres

- Filmklassiekers

 

Daarnaast zijn er nog twee extra katernen:

- Special boekverfilming

- Special animatie

Per 2 leerjaren zijn er lessen ontwikkeld, dus voor groep 3/4, 5/6 en 7/8. Momenteel wordt de leerlijn uitgebreid met lessen voor groep 1/2.

 

Door het behandelen van de lessen uit de verschillende thema’s, leren de leerlingen om gerichter naar film te kijken en over film na te denken. Hierdoor kunnen ze films intenser beleven. Niet alleen hun kijkplezier neemt toe, maar ook hun mediawijsheid. In het lesmateriaal staat de belevingswereld van de leerlingen centraal. De leerlingen verkennen stap voor stap filmische onderwerpen, gekoppeld aan hun leeftijd en ontwikkelingsfase.

In het lesmateriaal van ‘Avonturen in het donker’ zitten verschillende interactieve werkvormen. De leerlingen leren door te denken én te doen. Ze worden actief betrokken bij het onderwerp. Deze betrokkenheid heeft effect op inzicht in de werking, complexiteit, uitdaging en geschiedenis van medium. Het primaire doel van ‘Avonturen in het donker’ is: leerlingen kennen de basisbegrippen die bij het medium film horen en kunnen deze begrippen toepassen in opdrachten over film. Per thema zijn specifieke doelen gesteld.

 

Deskundigheidsbevordering

Bij deze leerlijn zijn per thema bijeenkomsten beschikbaar voor groepsleerkrachten over de opdrachten uit dat thema. Zo wordt samen een onderwerp verkend en worden de opdrachten besproken. Daarnaast is er een 'coaching on the job'-traject mogelijk, dat bestaat uit een voorbeeldles. Deze lessen worden van tevoren zorgvuldig doorgesproken met de leerkracht, zodat de invulling zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de leerkracht.

De leerlijn is geschikt voor leerkrachten zonder speciale ervaring op het gebied van film of digitale media.

 

Bijzonderheden

EYE Filmmuseum verzorgt gastlessen, die bijvoorbeeld ter introductie op de leerlijn gevolgd kunnen worden. Een gastles wordt per klas gegeven en bestaat uit drie onderdelen:

1. Een korte, actieve introductie over film, filmgeschiedenis en het thema

2. Het bekijken en bespreken van een korte film

3. Een creatieve doe-opdracht

 

Bij de leerlijn kan een filmvoorstelling geboekt worden bij Concordia. In overleg kan er al vanaf €4,50 per leerling een film naar keuze worden gedraaid.

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Mediakunst

Doelgroep: groep 3 t/m 8

Beschikbaar in: De deskundigheidsbevordering door Concordia kan zowel bij Concordia plaatsvinden, als op de school zelf (in heel Overijssel). EYE kan gastlessen door heel het land verzorgen. De filmvertoningen vinden bij Concordia in Enschede plaats.

Link naar voorbeeldles, foto- en filmmateriaal: www.avontureninhetdonker.nl

 

Contactinformatie

Concordia Film | Theater | Beeldende Kunst

Contactpersoon: Emma Bouman

Tel.: 053 - 430 09 99 (doorkiesnummer 401)

E-mail: e.bouman@concordia.nl

 

EYE Filmmuseum

Contactpersoon: Marlies Baltus

Tel.: 020 - 758 23 66

E-mail: marliesbaltus@eyefilm.nl