Filosoferen met Kunst

Kunst vormt een prachtige aanleiding om te filosoferen en filosoferen bevordert het plezier in het kijken naar kunst. Zeker bij kinderen, die zich met veel plezier kunnen verwonderen en verbazen over creatieve keuzes, opvallende vormen en wonderlijke details.
 

 

Uitgangspunten

Het belangrijkste uitgangspunt van Filosoferen met kunst is om kinderen op een nieuwe, inspirerende wijze in aanraking te brengen met kunst. Kunst heeft niet alleen een interessant historisch verhaal, maar daagt uit tot talloze nieuwe, persoonlijke verhalen. Filosoferen, actief kijken en het uitwisselen van je eigen gevoelens en associaties brengt kunstwerken heel dichtbij en zorgt voor een verrassende ‘ont-moeting’ met kunst, die een leven lang mee gaat.

 

Opbouw

Filosoferen met kunst is bedoeld voor kinderen vanaf groep 1. De leerlijn is onderverdeeld in 10 thema’s. Er zijn 2 thema’s voor de kleutergroepen, en 8 thema’s voor groep 3-8. Deze thema’s zijn geschikt voor al deze groepen, omdat iedereen kan filosoferen op zijn eigen niveau. Binnen de vragen kan er wel worden gedifferentieerd. Voor elk thema is er een voorbereidende les, museumbezoek op eigen gelegenheid of met rondleiding, en daarna verschillende opties voor creatieve verwerking.


Alle thema’s bevatten: veel achtergrondinformatie, uitdagende (filosofische) vragen en opdrachten, verrassende lessuggesties en een ruime keuze uit kopieerbladen, waarmee gemakkelijk werkboekjes kunnen worden samengesteld.

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

Filosoferen sluit aan bij de 21st century skills en helpt op reflectiegebied een kind zich enorm te ontwikkelen. Een filosofisch gesprek helpt om de gedachten te ordenen en deze te verwoorden, geeft betekenis aan ingewikkelde abstracte begrippen, maar bevordert vooral ook de sociale interactie. Kinderen leren steeds beter naar elkaar te luisteren, een goede vraag te stellen en helder de argumenteren.

 

Deskundigheidsbevordering

In de leerlijn is een centrale rol weggelegd voor de leerkracht. Ook is de opbouw van de leerlijn zeer vraaggericht. Deskundigheidsbevordering wordt gegeven in de vorm van een teamtraining en persoonlijke begeleiding van docenten.

 

Bijzonderheden

Bijzonder aan Filosoferen met kunst is dat alle thema’s kunnen worden ingezet in alle klassen. Het is een organisch pakket dat je als leerkracht zelf eenvoudig kan sturen en vormgeven.

 

"Een kunstwerk kan eigenlijk niet verdwijnen. Want er is altijd nog wel iemand die er nog aan denkt!"

Veerle, 11 jaar

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Beeldende kunst, filosofie

Doelgroep: groep 1 t/m 8

Kerndoelen: 37, 54 en 55

Beschikbaar in: Overijssel

 

Contactinformatie

Roombeek Cultuurpark Enschede - Rijksmuseum Twenthe i.s.m. Kröller Müller Museum

Afdeling Educatie

Contactpersoon: Doremiek Lamain

Tel.: 053-2308791

E-mail: educatie@roombeekcultuurpark.nl