Mediawijsheid

In de leerlijn Mediawijsheid en Digitale media wordt kennis gemaakt met de mogelijkheden van internet en social media en het veilig daarmee omgaan. De kinderen onderzoeken thema’s als betrouwbaarheid van informatie, identiteit, copyright, eigen mening en privacy. De kinderen voeren op procesgerichte wijze opdrachten uit op het gebied van mediawijsheid, 21st century skills en digitale media. Een leerlijn waarbij de kinderen op ontdekkende en spannende manier kennis maken en inzicht krijgen in het gebruik van internet, social media en digitale media.

 

Uitgangspunten

Een doorgaande leerlijn media-educatie waarbij de leerlingen vanaf groep 1 opgeleid worden tot mediawijze burgers die in staat zijn digitale media in te zetten binnen eigen creatief proces. De leerlijn is zelfstandig door de groepsleerkrachten te geven.

 

Opbouw

Per leerjaar 2-4 lessen van 60-120 minuten

Het lespakket met daarin een aantal uitgewerkte lessen kunstzinnige oriëntatie en 21e eeuwse vaardigheden is een van de instrumenten om het beeldend cultuuronderwijs en de mediawijsheid binnen het basisonderwijs te intensiveren. De leerlijn bevat proces gerichte lessen voor de groepen 1 t/m 8 op het gebied van mediawijsheid, zowel gericht op het veilig gebruik van internet, het leren zoeken naar informatie als het omgaan met digitale media.

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

De leerling zich ontwikkelt van groep 1 t/m 8 in het bewust omgaan met media en internet. De leerling wordt steeds beter in het toepassen van digitale media en omgaan met media in aansluiting op thema’s als identiteit, bescherming van privacy, betrouwbaarheid van informatie en copyright.

 

Deskundigheidsbevordering

Bij deze leerlijn is een deskundigheidsbevordering beschikbaar met uitleg van de lesmiddelen/ technieken + korte workshop voor leerkrachten. Het coaching on the job traject bestaat uit een voorbeeld- en feedbackles. Rondom deze lessen vindt er een intensief contact plaats met de leerkracht om de bezoeken zo goed mogelijk af te stemmen en tot een leuke leerervaring te brengen.

 

Bijzonderheden

Deze leerlijn sluit naadloos aan op de (gratis) online leerlijn Mediaspoor en de lespakketen ‘Spinternet’ en ‘Geheim agent AAP’ (gericht op digitale geletterdheid).

 

Wat is mediawijsheid? Wat is jouw identiteit op het internet? Hoe weet je of iets waar is of juist niet? Leer over media, het internet en social media en ontwerp je eigen profielpagina, maak een lipdub, film een interview of nog veel meer!

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Mediakunst, Digitale media, mediawijsheid, beeldend

Doelgroep: groep 1 t/m 8

Kerndoelen: 54 en 55

Beschikbaar in: Overijssel

 

Contactinformatie

Roombeek Cultuurpark Educatie

Contactpersoon: Marlies van Grootel

Tel.: 053-2308791

E-mail: marlies@roombeekcultuurpark.nl