MI Presentatie kaarten

De leerlijn MI Presentatie-kaarten is een leerlijn voor het basisonderwijs over presenteren. Kinderen leren door te experimenteren, zelf te ontdekken en te doen. Door het gebruik van de kaarten worden de kinderen bewust van hun eigen houding, de ruimte om zich heen, het gebruik van stem en het maken en houden van contact tijdens het presenteren. De lessen sluiten aan bij de doelen en de werkwijze van het werken met MI-kaarten: opdrachtkaarten waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag gaan. De kaarten zijn ook op scholen zonder MI-signatuur te gebruiken. De inhoud van de leerlijn doet recht aan de didactiek van het procesgericht werken. De leerlijn is heel geschikt voor scholen die ruimte bieden aan het werken in thema's of onderzoekend leren.

 

 

Uitgangspunten

Het bewust worden en leren herkennen van elementen die bij het presenteren van werk of een onderwerp belangrijk zijn. Daarnaast biedt de leerlijn zowel handvatten voor de leerling om te leren presenteren als voor de groepsleerkracht om de leerlingen hierin te kunnen ondersteunen.

 

Opbouw

In de leerlijn MI Presentatie-kaarten vind je:

- 5 themagebieden presenteren: inhoud, beleving, ruimte, houding en contact

- Voor onder-, midden- en bovenbouw 1 kaart per themagebied

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

De leerlingen ontwikkelen zich van groep 1 t/m 8 in 5 aspecten van presenteren. De leerling gaat steeds bewuster om met inhoud, beleving, ruimte, houding en contact tijdens het presenteren en vertellen over een onderwerp. Hiermee wordt een basis gelegd waardoor de stap naar drama makkelijker gemaakt kan worden.

 

Deskundigheidsbevordering

Bij deze leerlijn is een deskundigheidsbevordering beschikbaar waarin de leerkracht leert hoe de kaarten ingezet kunnen worden en op welke manier de leerkracht het kind kan ondersteunen en enthousiasmeren bij het presenteren.

 

Bijzonderheden

De leerlijn is geschikt voor scholen die werken in thema’s, met MI-kaarten en wetenschappelijk/onderzoekend onderwijs. Daarnaast zijn de kaarten ook geschikt om toe te passen bij culturele vakken als drama en muziek.

 

"Gebruik deze kaarten ook eens als hulpmiddel bij andere (culturele) vakken als drama en muziek!"

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Presenteren - Drama

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Kerndoelen: 54 en 55

Beschikbaar in: Overijssel

 

Contactinformatie

Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE)

i.s.m. Tessa Kortenbach (info@tessakortenbach.nl)

Contactpersoon: Marlies van Grootel

Tel.: 053 - 230 87 91

E-mail: marlies@roombeekcultuurpark.nl

 

i.s.m. OBS Roombeek

Contactpersonen: Jennefer Grotenhaar of Maria IJzereef

Tel.: 053 - 436 43 69

E-mail: jennefer@roombeekschool.nl of maria@roombeekschool.nl