Theatermaken in de klas - MI kaarten

De leerlijn Theater maken in de klas - Meervoudige Intelligentie is gebaseerd op het maken en spelen van theater op school waarbij de leerlingen door middel van MI-kaarten werken aan een presentatie. Het doel van de leerlijn is dat het maken van presentaties d.m.v. MI volledig in het onderwijs wordt geïntegreerd. Zo werken leerkrachten samen met hun leerlingen in de klas aan een presentatie waarin verschillende vakken en podiumkunsten gebruikt worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verschillende talenten van zowel leerlingen als leerkrachten.

 

 

Uitgangspunten

De leerlijn bestaat uit MI-kaarten waarmee leerlingen onder begeleiding van de eigen leerkracht werken. Daarbij vindt deskundigheidsbevordering van de leerkracht plaats door middel van coaching on the job. Zowel de leerlingen als de leerkrachten doorlopen daarbij de 4 fases van het creatief proces.

Het uitgangspunt van deze leerlijn is om het maken van presentaties vanuit verschillende disciplines te integreren in het bestaande onderwijs door middel van Meervoudige Intelligentie. De MI-kaarten geven vanuit iedere intelligentie opdrachten waarmee leerlingen de verschillende onderdelen van de presentatie maken, zoals stop-motion, muziek, toneel, dans, tekst etc. Zowel leerkracht als leerling werkt middels het creatief proces waarbij zij oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.

 

Opbouw

De leerlijn is opgebouwd uit coaching van de leerkracht door een vakdocent theater en gebruik van de ontwikkelde MI-kaarten door de leerlingen in de klas. Eventuele andere benodigdheden zijn afhankelijk van de wijze waarop de presentaties worden vormgegeven, naar wens kan er gebruik gemaakt worden van: beamers, licht, geluid, microfoons, decorstukken, kostuums.

 

Waarde van de leerlijn voor leerlingen

Met de praktische en concrete coaching van de leerkrachten in deze leerlijn, ontwikkelen zij kennis van het maken en presenteren van theater. Daarbij kunnen zij hun leerlingen coachen op spel. Zowel leerkrachten als leerlingen leren hun lichaam, stem en gezicht bewust in te zetten om zich daarmee te presenteren. Daarnaast leren de leerlingen naar elkaar te kijken en kunnen zij elkaar tips gaan geven.

Leerlingen ontwikkelen theatrale- en presentatievaardigheden, door middel van het maken van een interdisciplinaire presentatie aan de hand van de MI-kaarten. De coaching gaat uit van positieve en concrete benadering van het spel.

 

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering bestaat uit coaching on the job. Leerkrachten worden individueel begeleid voor een theaterdocent van Theater Sonnevanck, zo kan de leerkracht werken aan een persoonlijke leervraag. De theaterdocent neemt de leerkracht mee in het creatieve proces en werkt hierbij vakoverstijgend, bijvoorbeeld met theater, sociale vaardigheden en taal. (gemiddeld 6 uur per leerkracht).

Het is mogelijk om met het gehele team verdiepende workshops over het creatief proces te volgen. Hierin krijgen leerkrachten handvatten over theater. Hoe maak je zelf theater met je leerlingen en hoe kun je een professionele voorstelling als inspiratiebron gebruiken? (2 tot 8 uur, afhankelijk van het aantal afgenomen workshops)

 

Bijzonderheden

Speciaal geschikt voor scholen die werken met MI, maar ook zeker voor scholen die thematisch werken of werken vanuit de visie van de leerling. Leerlingen kunnen zelfstandig werken met de kaarten die deze leerlijn bevat.

 

"Het werken aan theater door middel van Meervoudige Intelligentie stimuleert het samenwerken tussen leerlingen (en leerkrachten) op verschillende leergebieden. Daarbij leren leerkrachten vakoverstijgend te denken en van ideeën uit alle vakken theater te maken. Het creatief proces is de kern van het werken met cultuur."

 

Praktische informatie

Culturele discipline: Drama

Doelgroep: groep 1 t/m 8

Kerndoelen: Deze leerlijn werkt aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en aan alle doelen voor drama die gesteld zijn in het leerplankader kunstzinnige oriëntatie.

Beschikbaar in: Overijssel

 

Contactinformatie

Theater Sonnevanck

Contactpersoon: Nadieh Graumans-Tigchelaar

Tel.: 053 - 431 54 00

E-mail: educatie@sonnevanck.nl

 

Contactgegevens school:

CBS Anna van Buren

Contactpersoon: Marijke de Bruin

Tel.: 053 - 435 53 34

E-mail: m.debruin@annavanburenvco.nl