Papier

Papier

Een wolk, een berg, een vlieger, een wipkip en een hoed… van papier? Jaaaa! Drie dansers dansen, kruipen, sluipen en spelen in een landschap van papier. Het wappert als ze rennen, scheurt als ze er doorheen lopen, krimpt als ze erin knijpen. Werelden ontstaan en worden verfrommeld, telkens opnieuw. Wat sterk lijkt, blijkt kwetsbaar. Of juist andersom.

Met ‘Papier’ lukt het Gaia Gonnelli opnieuw om met schijnbaar eenvoudig materiaal de verbeelding van jonge kinderen te prikkelen. 

https://www.wilminktheater.nl/educatie/

Leerplankader

Oriënteren
(50 punten)
Onderzoeken
(25 punten)
Uitvoeren
(0 punten)
Evalueren
(25 punten)

De leerling kan zich binnen de context van het onderwerp/thema openstellen voor dans in binnen- en buitenschoolse situaties met al zijn zintuigen. De leerling kan door het kijken naar dans (professioneel of amateur) en door erover te praten fantasierijk met beweging reageren en dit als inspiratiebron gebruiken voor eigen dans.

De leerling kan danselementen begeleid onderzoeken: via beweging en muziek ontdekt hij ruimte, tijd, kracht en maatgevoel. De leerling kan in dans verschillende manieren van voortbewegen gebruiken. De leerling kan onder begeleiding emoties uiten in dans.

De leerling kan zich uiten in dans en daarbij zijn fantasie gebruiken (improviseren). De leerling kan de sfeer van muziek gebruiken in zijn dans. De leerling kan alleen of in een tweetal eenvoudige dansbewegingen vormgeven. De leerling kan zijn rol als danser individueel of in een groep vormgeven in school en met een bekend publiek.

De leerling kan kijken naar en vertellen over de dans van zichzelf en die van zijn groepsgenoten. Dit geldt zowel voor zijn danspresentatie als voor zijn rol. (Wat heb je gedanst? Hoe heb je dat gedaan?).