Het orkest van dichtbij

Het orkest van dichtbij

Wat gebeurt er allemaal op een repetitie voordat Phion, orkest van Gelderland & Overijssel klaar is om een uitvoering te geven? Dat is een proces waar je als publiek doorgaans geen zicht op hebt. We nodigen alle klassen uit om een kijkje achter de schermen te nemen, het orkest van dichtbij te ervaren en zelf instrumenten uit te proberen. De kennismaking begint in de klas met leuke en leerzame opdrachten, filmpjes, muziek en een heuse instrumentenbingo!


Hoe ziet een repetitiebezoek er ongeveer uit?

9.15-9.30 uur      Introductie

9.30-9.45 uur      Het orkest van dichtbij bekijken en beluisteren

9.45-9.50 uur      Het orkest vanaf het balkon bekijken en beluisteren

9.50-10.05 uur    Limonade met iets lekkers (koffie/thee voor ouders/leerkrachten)

10.05-11.00 uur  In roulatie van drie groepen: 15 minuten rondleiding, 15 minuten blaasinstrumenten uitproberen en 15 minuten strijkinstrumenten uitproberen.

tot 11.15 uur       Afsluiting/evaluatie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel

Carlijn de Lange

educatie@phion.nl

Leerplankader

Oriënteren
(15 punten)
Onderzoeken
(20 punten)
Uitvoeren
(55 punten)
Evalueren
(10 punten)

De leerling kan (binnen een inspirerende werkvorm) met aandacht luisteren naar muziek van buiten zijn belevingswereld. De leerling kan de eigen betekenisgeving aan muziek spiegelen aan die van anderen, en staat daarbij open voor andere ideeën.

De leerling kan variaties op thema’s in muziek herkennen en analyseren. De leerling kan variatie als vormprincipe toepassen in zijn composities. De leerling kan zijn muzikale ideeën vormgeven en eventueel verklanken met gebruikmaking van (muziek)technologie. De leerling kan specifieke klankaspecten onderscheiden en die weergeven in passende grafische symbolen.

De leerling kent meerdere canons. De leerling kan eenvoudige ritmische en melodische (begeleidings)patronen spelen binnen meerstemmigheid. De leerling kent de namen en speelwijzen van het schoolinstrumentarium en die van het pop- en (Westerse) klassieke instrumentarium. De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn werk(proces). De leerling heeft enig inzicht in de manier waarop muziek het gedrag van mensen kan beïnvloeden.