DRAAK DRIES- een echte dramales voor kleuters

DRAAK DRIES 

Een echte dramales voor kleuters

"Dries is een draakje. Hij zit op de drakenschool, waar hij leert hoe hij een grote, gevaarlijke, vliegende, vuurspuwende draak kan worden. Dat gaat hem nog niet al te best af, maar gelukkig krijgt hij hulp van een stoere meid, die hem, als het misgaat met vliegen of vuurspuwen, verzorgt met verbandjes, pilletjes en pleisters. In de laatste klas krijgt Dries als huiswerk "vang een prinses" mee, en ook nu weer komt zijn vriendin hem te hulp. Ze blijkt namelijk een prinses te zijn, eentje die genoeg heeft van de pracht en praal van het paleis en liever dokter wil worden. Ze laat zich gewillig schaken door Dries en vormt voortaan samen met hem het perfecte team: een vliegende dokter die zich per draak verplaatst!" 

Aan de hand van het mooie prentenboek "Draak Dries" beleven de kleuters spelenderwijs de verhalen die Dries de Draak meemaakt. In deze dramales vol beweging en muziek leren de kleuters om korte toneelstukjes te spelen. Net als Dries de Draak leren ze de bewegingen en handelingen die bij het 'draak zijn' horen. Daarbij zijn de vier basisemoties erg belangrijk. Want Dries de Draak is weleens bang, verdrietig, boos en ook blij. Dries is soms ook bang om fouten te maken, het thema faalangst wordt spelenderwijs behandeld. 

Oriënteren 
De leerkracht ontvangt een brief met daarin een korte voorbereidende opdracht over de krachten van draken. Door samen met leerlingen voor te bereiden zullen de leerlingen tijdens de workshop een actieve, nieuwsgierige houding hebben.

Onderzoeken 
Tijdens het eerste deel van de workshop onderzoeken we met de leerlingen wat draken zijn, hoe ze zich gedragen, hoe ze praten en waar ze leven. Iedere leerling bedenkt een eigen drakennaam en brengt zijn eigen draak tot leven.  

Uitvoeren 
In het tweede deel van de workshop gaan de leerlingen als draak op drakenles. Ze leren vuurspuwen, sluipen, briesen, vliegen en nog veel meer drakendingen.

Evalueren 
Tijdens de workshop reflecteert de docent met de leerlingen op het spel en stelt voortdurend vragen over het spel en de draken. De leerkracht ontvangt in de begeleidende brief instructies voor een passende afsluitende opdracht waarmee de workshop wordt geëvalueerd. 

Aansluiten op lesprogramma  
De workshop Draak Dries en het educatieve programma sluiten aan bij kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld (37), Kunstzinnige Oriëntatie (54, 55, 56) en Bewegingsonderwijs (58).

Onze workshops worden gegeven door HBO-geschoolde theaterdocenten

Leerplankader

Oriënteren
(10 punten)
Onderzoeken
(10 punten)
Uitvoeren
(70 punten)
Evalueren
(10 punten)

De leerling kan zich binnen de context van het onderwerp/thema openstellen voor dramatisch spel in binnen- en buitenschoolse situaties met al zijn zintuigen. De leerling kan gericht kijken en praten over het aangeboden verhaal (zoals een theaterstuk, prentenboek) en elementen uit dit verhaal als inspiratiebron gebruiken voor eigen dramatisch spel.

De leerling kan zijn persoonlijke ervaringen uit het dagelijkse leven vertalen in spelsituaties. De leerling kan onder begeleiding een spelidee aanreiken en meegaan met een spelidee van een ander.

De leerling kan onder begeleiding improviseren op spelimpulsen. De leerling kan de spelelementen wie, wat en waar in spel vormgeven. De leerling kan alleen, of samen met zijn groepsgenoten eenvoudige spelsituaties, rollen en verhalen spelen. Hierbij ligt de nadruk op beweging. De leerling kan actief meespelen met de dramatische werkvormen: (vertel)pantomime, spelen met materialen, teacher in role, tableau vivant en improvisatiespel.

De leerling kan kijken naar en praten over het spel van zichzelf en dat van zijn groepsgenoten. Dit geldt zowel voor zijn spel als voor zijn rol. (Wat heb je gespeeld? Hoe heb je dat gedaan?) De leerling kan verschillende emoties van gespeelde situaties en rollen benoemen. De leerling accepteert en respecteert meningen, ideeën en gevoelens van anderen over zijn eigen spel.